Mateřská škola "Klubíčko"

U Školky 412, 251 01 Nupaky,  Tel.č.: 314 314 416

Adaptační program

Vstup do mateřské školky je velkým okamžikem v životě dítěte i rodičů.

 

Dítě se ocitá v novém prostředí a musí se s touto situací vyrovnat. Adaptační období má u každého jiný průběh. Některé děti se s touto změnou vyrovnávají snadno, rychle si přivyknou na nové prostředí, osoby a denní režim, jiným přináší tento nový začátek problémy a potřebují delší čas na přivyknutí.

 

Naším velkým přáním je, aby se děti cítily ve školce spokojené a aby do ní chodily rády, proto jsme pro vás připravili pár doporučení, jak dítě co nejlépe na tento velký krok v jeho životě připravit.

 

Předpokladem úspěšného nástupu do mateřské školky je přiměřená zralost dítěte a schopnost snášet odloučení od blízké osoby. Do školky by mělo přicházet se základními návyky, mělo by samostatně chodit, umět držet lžíci a příbor, pít z hrníčku nebo sklenice, umět si říct na WC a samostatně ho používat, umýt si ruce, má se snažit se samo oblékat a nazouvat si obuv.

 

Důležitou součástí adaptačního programu je i příprava dítěte ze strany rodičů. Povídejte si doma o tom, jak to ve školce vypadá, co se ve školce dělá, vzpomínejte na hezké zážitky, které máte ze svého dětství a čekají i vaše dítě po nástupu do mateřské školky. Podporujte dítě v tom, že zvládne odloučení, pochvalte ho, jak dobře si vede. Ujistěte ho, že ve školce bude paní učitelka, která mu pomůže a není čeho se bát.

 

Občas se stává i to, že právě rodič je článkem adaptačních problémů dítěte, protože je svazuje vzájemná závislost. Je zřejmé, že nejde o vědomou záležitost a rodičům se to nedá vyčítat. Úspěšné zvládnutí adaptace je proto velký úkol nejen pro dítě, ale i pro rodiče.

 

Rádi bychom umožnili dětem postupné poznávání a zvykání si na nové prostředí a na nové lidi. Proto rodičům umožňujeme, aby v průběhu září nechávali dítě ve školce na jednu, dvě nebo tři hodiny. Pokud má dítě svoji oblíbenou hračku, plyšáčka, panenku, polštářek, ať nám ji přinese do školky ukázat.

 

S nástupem do MŠ začne být i dítě doposud zdravé častěji nemocné a imunita je více oslabená. Intervaly mezi nemocemi a tím i přerušení docházky do MŠ jsou často opakující se a proto může být adaptace zdlouhavější a po nemoci se začíná adaptace znovu.

 

Na všechny nové děti se moc těšíme a věříme, že naše mateřská škola se stane vhodným prostředím pro rozvoj motorických, verbálních a poznávacích schopností vašeho dítěte, naučí se samostatnosti a bude se úspěšně zapojovat do společných aktivit.

 

Mgr. Jana Prekopová

Ředitelka MŠ Klubíčko


FaceBook - Fotky