Mateřská škola "Klubíčko"

U Školky 412, 251 01 Nupaky,  Tel.č.: 314 314 416

Úplata na šk. rok 2018/19

MATEŘSKÁ ŠKOLA KLUBÍČKO, příspěvková organizace, U školky 412, 251 01 Nupaky

 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2018/2019V souladu s ustanovením s § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění dalších předpisů, stanovuje ředitelka školy výši úplaty za předškolní za vzdělávání v MATEŘSKÉ ŠKOLY KLUBÍČKO, příspěvková organizace, U Školky 412, 251 01 Nupaky, a v MATEŘSKÉ ŠKOLY KLUBÍČKO, příspěvková organizace, U Školky 509, 251 01 Nupaky

na 1 000,- Kč měsíčně.

Pro děti plnící si povinné předškolní vzdělávání (děti narozené do 31.8.2013) je podle školského zákona, § 123 odst. 2 předškolní vzdělávání bezúplatné.

Úplata je splatná do 10. dne příslušného měsíce. Po dohodě se zákonnými zástupci může být dohodnut i jiný termín. Způsob úhrady úplaty za předškolní vzdělávání: převodem na účet mateřské školy 43-5570770237/0100 s uvedením jména dítěte.

 

Úplata za předškolní vzdělávání v době hlavních prázdnin:

V době hlavních prázdnin (červenec – srpen) bude stanovena úplata poměrnou částí podle počtu dní, kdy je mateřská škola v provozu.V Nupakách, 21.6.2018 Mgr. Jana Prekopová

ředitelka MŠ

 


FaceBook - Fotky