Mateřská škola "Klubíčko"

U Školky 412, 251 01 Nupaky,  Tel.č.: 314 314 416

Jídelna

Strava

Stravu pro naši školku dovážíme ze ERTUS - školní jídelny, s.r.o., Praha.V MŠ jsou kuchyně, které slouží pouze na přípravu svačin a výdej obědů. Tyto výdejny jsou moderně vybaveny a splňují veškeré hygienické požadavky.

 

  • 9:00 – 9:15 svačina
  • 11:30 – 12:00 oběd
  • 14:30 – 14:45 svačina

 

Přípravu zajišťuje pracovnice v kuchyni, která má na starost přípravu svačin. Svačinu připraví do uzavíratelných boxů. Svačinu pro vedlejší budovu přenáší v těchto boxích. S výdejem svačiny a úklidem vypomáhají učitelky jednotlivých tříd a pracovnice na úklid – polévku nalévá pracovnice na výdej jídel do jednotlivých talířů všem dětem  na stolech, druhé jídlo vydává v rámci sebeobsluhy starším dětem, malé děti obslouží s pomocí učitelek – stravování probíhá v jídelní části, která je účelně a esteticky zařízená – použité nádobí děti ukládají do připraveného vozíku za vedení učitelek.

Pitný režim

Děti mají po celý den k dispozici dostatečné množství tekutin, v konvici je vždy připraven čaj nebo ovocná šťáva a pitná stolová voda ze zásobníků.

Týdenní jídelníček naleznete na našich stránkách v sekci „Jídelníček“ a zároveň je zveřejněn na místě určeném pro informace rodičům. Strava je plnohodnotná, připravována vyváženě s dostatkem ovoce a zeleniny.

Všechny zaměstnankyně mateřské školy mají zdravotní průkaz.

 

Placení obědů

Stravné se platí za odebrané obědy. Přihlášky a odhlášky obědů se provádějí ústně, písemně, telefonicky na tel. čísle 314 314 416, 314 314 293 anebo elektronicky na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript s udáním důvodu nepřítomnosti a to do 16:30 předchozího dne. V krajním případě nejpozději do 7:30 hod. téhož dne, na který zákonný zástupce dítě omlouvá. Na pozdější omluvu vzhledem k tomu, že jídlo se dováží a předem objednává, nemůže být brán ohled a stravné se ten den počítá jako spotřebované.

Stravné je splatné do 10. dne v měsíci a platí se na číslo účtu 43-5570770237/0100 s uvedením jména dítěte.


FaceBook - Fotky