Mateřská škola "Klubíčko"

U Školky 412, 251 01 Nupaky,  Tel.č.: 314 314 416

Jídelna

Strava

Stravu pro naši školku dovážíme ze ZŠ Bezručova v Říčanech.V MŠ jso kuchyně, které slouží pouze na přípravu svačin a výdej obědů. Tyto výdejny jsou moderně vybaveny a splňují veškeré hygienické požadavky.

  • 9:00 – 9:30 svačina
  • 11:25 – 11:50 oběd třída Kočičky
  • 11:50 – 12:20 třída Motýlci a Berušky
  • 14:45 – 15:00 svačina

Přípravu zajišťuje pracovnice v kuchyni, která má na starost přípravu svačin. Svačinu připraví do uzavíratelných boxů. Svačinu pro vedlejší budovu přenáší v těchto boxích. S výdejem svačiny a úklidem vypomáhají učitelky jednotlivých tříd a pracovnice na úklid – polévku nalévá pracovnice na výdej jídel postupně v obou budovách do jednotlivách talířů všem dětema na stoly, druhé jídlo vydává v rámci sebeobsluhy starším dětem, malé děti obslouží s pomocí učitelek – stravování probíhá v jídelní části, která je účelně a esteticky zařízená – použité nádobí děti ukládají do připraveného vozíku za vedení učitelek.

 

Pitný režim

Děti mají po celý den k dispozici dostatečné množství tekutin, v konvici je vždy připraven čaj nebo ovocná šťáva a pitná stolová voda ze zásobníků.

 

Týdenní jídelníček naleznete na našich stránkách v sekci „Jídelníček“ a zároveň je zveřejněn na místě určeném pro informace rodičům. Strava je plnohodnotná, připravována vyváženě s dostatkem ovoce a zeleniny.

Všechny zaměstnankyně mateřské školy mají zdravotní průkaz.

 

Placení obědů

Stravné se platí za odebrané obědy. Přihlášky a odhlášky obědů se provádějí ústně, písemně, telefonicky na tel. čísle 314 314 416, 314 314 293 anebo elektronicky na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript s udáním důvodu

nepřítomnostia to do 16:30 předchozího dne. V krajním případě nejpozději do 7:30 hod. téhož dne, na

který zákonný zástupce dítě omlouvá. Na pozdější omluvu vzhledem k tomu, že jídlo se dováží a předem objednává, nemůže být brán ohled a stravné se ten den počítá jako spotřebované.

Stravné je splatné do 10. dne v měsíci a platí se na číslo účtu 43-5570770237/0100 s uvedením přiděleného variabilního symbolu.


FaceBook - Fotky