Mateřská škola "Klubíčko"

U Školky 412, 251 01 Nupaky,  Tel.č.: 314 314 416

Poplatky

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) pro školní rok 2017/18 bylo stanoveno na 1.000,- Kč/ měsíc, děti 1 rok před povinnou školní docházkou neplatí.

 

Vzdělání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Nově se platí za děti s odkladem povinné školní docházky.

Školné se nevrací.

 

Školné je splatné do 10. dne v měsíci a platí se na

číslo účtu 43-5570770237 / 0100

s uvedením přiděleného variabilního symbolu – jednací číslo z Rozhodnutí o přijetí.

 

Placení obědů

Stravné se platí za odebrané obědy. Přihlášky a odhlášky obědů se provádějí ústně nebo telefonicky na tel. čísle 314 314 416 a to do 16:30 předchozího dne. V krajním případě nejpozději do 7:30 hod. téhož dne. Na pozdější omluvu vzhledem k tomu, že jídlo se dováží a předem objednává, nemůže být brán ohled a stravné se ten den počítá jako spotřebované.

 

Stravné je splatné do 10. dne v měsíci a platí se na

číslo účtu 43-5570770237 / 0100

s uvedením přiděleného variabilního symbolu.

 

Platby je nutné hradit jednotlivě – zvlášť úplatu za předškolní vzdělávání (školné) a zvlášť stravné s uvedením jména dítěte do poznámky, za které platbu hradíte. Zároveň žádáme hradit přesně určené platby.

 

Pojištění dětí

Pojistné se sjednává a hradí z neinvestičných nákladů Mateřské školy hromadně na celý rok.

 

Fond rodičů na kulturní akce pro děti

Poplatek za kulturní akce byl stanoven na 1.000,- Kč/školní rok. Hradí se do konce září na číslo účtu 43-5570770237/0100 s uvedením přiděleného variabilního symbolu. Z tohoto fondu se hradí výlety, kulturní, sportovní a jiné nadstandardní akce pro děti MŠ. Objednáno bude pouze tolik představení, a akcí, na kolik budou peníze – předejdeme neustálému vybírání peněz.

 

Děkujeme vám za dodržování termínů plateb.


FaceBook - Fotky