Mateřská škola "Klubíčko"

U Školky 412, 251 01 Nupaky,  Tel.č.: 314 314 416

Kroužky

Ve školním roce 2017/2018 jsou pro děti otevřeny tyto kroužky:

Angličtina

Hodiny jsou vedeny formou hry, tanečků, básniček a pohybu. Děti se tak učí slovní zásobě a správné výslovnosti. Při počáteční výuce jazyka je důležité děti pro jazyk získat, a to je úkolem kvalitní práce a metodiky lektora. Hodiny jsou pestré a aktivní, aby se děti nenudily. Výuka je založena na ústním projevu a demonstraci.

Vede externí lektorka Mgr. Sylva Maříková

1. skupina = pokročilí: každé pondělí od 3.10. 2017 v čase od 14,30 do 15,15 h. Poplatek za pololetí je 1 900,- Kč + 155 Kč za učebnici

2. skupina = začátečníci: každé úterý od 4.10. 2017 v čase od 15,45 do 16,30 h. Poplatek za pololetí je 1 900,- Kč + 155 Kč za učebnici

 

Keramika

Práce s hlínou je vynikající pro rozvíjení jemné motoriky, fantazie a kreativity u dětí. Na kroužku keramiky si osvojují základní techniky a metody práce s hlínou, učí se dekorovat keramické výrobky, používat glazury.

Vede externí lektorka Monika Olmrová

Každou středu odpoledne od 20.9.2017 v čase od 14,45 do 15,30 h. (v prípadě většího zájmu 2. skupina od 15,45 do 16,30 h). Poplatek za pololetí (15 lekcí) je cca 1350,-Kč.

Poplatky za kroužky se hradí na účty lektorek, uvedené na přihláškách.


FaceBook - Fotky