Mateřská škola "Klubíčko"

U Školky 412, 251 01 Nupaky,  Tel.č.: 314 314 416

Kroužky

Ve školním roce 2018/2019 jsou pro děti otevřeny tyto kroužky:

Taneční kroužek

Poplatek za pololetí (17 lekcí po 45 min.) 1 530 Kč, začíná ve čtvrtek 4.10.2018

Vede externí lektorka Kristýna Kronovetrová

Angličtina

Hodiny jsou vedeny formou hry, tanečků, básniček a pohybu. Děti se tak učí slovní zásobě a správné výslovnosti. Při počáteční výuce jazyka je důležité děti pro jazyk získat, a to je úkolem kvalitní práce a metodiky lektora. Hodiny jsou pestré a aktivní, aby se děti nenudily. Výuka je založena na ústním projevu a demonstraci.

Vede externí lektorka Mgr. Sylva Maříková

Poplatek 1 900 Kč za pololetí, začíná v úterý 2.10.2018 (15,30 -16,15 h.)

 

Keramika

Práce s hlínou je vynikající pro rozvíjení jemné motoriky, fantazie a kreativity u dětí. Na kroužku keramiky si osvojují základní techniky a metody práce s hlínou, učí se dekorovat keramické výrobky, používat glazury.

Vede externí lektorka Monika Olmrová.

Poplatek 1 350 Kč za pololetí, začíná ve středu 3.10.2018 ( 1. skupina 15,00 -15,45 h., 2. skupina 15,45 -16,30 h.)

Poplatky za kroužky se hradí na účty lektorek, uvedené na přihláškách.


FaceBook - Fotky